Styre og utvalg

På årsmøtet 28.februar 2012 ble følgende styre og utvalg valgt:

Styret:

Formann: Harald Bratli
Nestformann: Asle Nilssen
Sekretær: Brigt Skeie
Kasserer: Kjell Thorsheim
Materialforvalter: Jan Fjeldsbø
Styremedlem: Gunnar Taraldseth
Styremedlem: Egil Andersen
Varamedlem: Åge Mjelde

 

Stemmeledere:

1.Tenor: Gunnar Taraldset
2.Tenor: Rolf Lysvold
Baryton: Harry Strand
Bass: Jan Fjeldsbø

 

Andre oppgaver:

web-redaktør: Gunnar Taraldseth
Noteutvalg (materialforvalter): Jan Fjeldsbø
Noteutvalg (dirigent): Elin Hestenes
Noteutvalg: Reidar Kjenes
Noteutvalg: Nils Klubben
Arkivutvalg (materialforvalter): Jan Fjeldsbø
Arkivutvalg: Leif Johannesen
Arkivutvalg: Harry Strand
Arkivutvalg: Atle K Larsen
Fanekomite: Magne Bjoland
Fanekomite: Åge Mjelde
Revisor: Roald Ragnvaldsen
Revisor: Harry Strand
Revisorer (vararevisor): Helga Kvamme
Valgkomite: Nils A Klubben
Valgkomite: Halvar Helgheim
Valgkomite: Kjell Fossum