Om koret

Postkoret i Bergen er et mannskor med 32 medlemmer.

Stiftet: 1948

Øvingssted: Bergen Postterminal

Øvingstid: Tirsdager kl 19.00 – 21.00

Adresse:
Postkoret Bergen
Postboks 1168 - Sentrum
5811 Bergen 

 

Medalje utgitt i forbindelse med 50 års jubileet i 1998.

  • medalje_50